Posts

จะเรียกร้องทำไม เมื่อเรียกร้องไปก็ไม่ได้

บั่นทอนไปถึงใจเมื่อได้เห็น

ทุกข์เก็บ สุขแจก

เดินซิ รออะไร

เราทั้งนั้น

ฉลาดมาก ฉลาดน้อย

No but Do

อยากเป็นที่สุด จงทำให้ดีที่สุด Be the best , Do the best

เข้มแข็ง ร้องไห้

สิ่งที่เห็น กับ สิ่งที่เป็น

ไม่มีอะไร

กินให้อิ่ม